ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на замовлення, придбання, продаж та доставку товарів

Увага! Перед переглядом цього сайту Інтернет-магазину уважно прочитайте данні умови. Якщо з умовами Ви не згодні, не використовуйте цей сайт.

Даний Договір публічної оферти є офіційною пропозицією Продавця на адресу необмеженого кола осіб укласти з Продавцем Договір про поставку товарів дистанційним способом на умовах, що передбачені цією офертою, шляхом створення Замовлення в Інтернет-магазині на веб-сайті https://skd.lviv.ua/

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Договір публічної оферти – публічний Договір, умови якого згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є однаковими для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару у відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Продавцем і Покупцем.
Адміністрація – Фізична особа підприємець Ярема Сергій Степанович, зареєстроване за законодавством України, ІПН 2969810877, розташоване за адресою: 79053 Україна, м. Львів, вул.Володимира Велкого,16 оф.508, тел.: (067) 370-22-34, (073) 370-22-34 що є правовласником веб-сайту https://skd.lviv.ua/
Акцепт – прийняття особою пропозиції укласти Договір (натисканням на посилання “Оформити замовлення”, або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет – магазину).
Інтернет-магазин –відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на офіційному веб-сайті за адресою https://skd.lviv.ua/, який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, тощо, зробити відповідне замовлення та ін.
Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує в Інтернет – магазині інформацію про Товари і/або послуги, що ним реалізуються. Продавцем може бути як Адміністрація так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про Товар та/або послуги. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.
Оферта – пропозиція Продавця укласти даний Договір публічної оферти на умовах, викладених в даному Договорі, що адресована необмеженому колу осіб.
Оформлення замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю для її виконання та здійснюється за допомогою розміщення Покупцем заявки в Інтернет-магазині натисканням на посилання “Оформити замовлення”, або наданням згоди на оформлення замовлення оператору Інтернет–магазину.
Підтвердження замовлення – повідомлення Продавця про отримання замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання.
Покупець – будь-яка особа, що акцептувала дану публічну оферту.
Сторони – сукупне найменування Продавця і Покупця.
Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Договір публічної оферти є публічним Договором у відповідності до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.
1.2. Факт оформлення Покупцем замовлення (натисканням на посилання “Оформити замовлення”, або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет – магазину) відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається акцептом даного Договору Покупцем.
1.3. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти є Договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і/або застережень.
1.4. Адміністрація Інтернет-магазину в будь-який час, без повідомлення може вносити будь-які зміни в даний Договір, матеріали та інформацію, що містяться в Інтернет-магазині. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за неактуальність інформації на сайті Інтернет-магазину, будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання ресурсу Інтернет-магазину.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується передати на умовах даного Договору Товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти Товар у власність і оплатити його на умовах даного Договору.
2.2. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

3. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Прийняття Покупцем пропозиції укласти Договір (Акцепт) здійснюється шляхом оформлення замовлення на Товар в Інтернет–магазині. Моментом укладення Договору є підтвердження замовлення Продавцем.
3.2. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов даного Договору, в тому числі згодою Покупця з отриманням матеріалів рекламного характеру засобами комунікації (в т.ч. але не виключно – електронною поштою, мобільним зв’язком). В будь-який момент Покупець може відмовитися від отримання рекламних матеріалів в розділі «Мій кабінет» Інтернет – магазину.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.
4.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

4.3.1. Прізвище, ім’я Покупця;
4.3.2. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);
4.3.3. Контактний телефон.
4.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.
4.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
4.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3 – 4.4. цієї Оферти.
4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.
4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем
4.8. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації (або дзвінком оператора Call-центру Продавця)

4.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

4.9.1. Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
4.9.2. Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

5. ЦІНА І ДОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.
5.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
5.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).
5.4. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.
5.5. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.
5.6. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину.
5.7. Територія доставки Товарів, представлених на сайті Інтернет-магазину, обмежена межами України.
5.8. Затримки в доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.
5.9. Вартість доставки кожного Замовлення розраховується індивідуально, виходячи з ваги Товару, регіону та способу доставки, і вказується поштовим оператором при передачі замовлення Покупцеві.
5.10. Обов’язок Продавця передати товар Покупцю вважається виконаним в момент отримання Покупцем відправлення, як цей момент визначається відповідно до діючих правил поштового зв’язку. Порядок доставки та розкриття Відправлень, що містять товар, визначається діючими правилами поштового зв’язку.
5.11. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
5.12. При отриманні Замовлення Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) оглянути доставлений Товар і перевірити його на відповідність заявленій якості, асортименту та комплектності Товару, а також перевірити термін служби доставленого Товару і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Одержувач розписується у «Бланку доставки замовлень» і оплачує Замовлення. Підпис в постачальних документах свідчить про те, що претензій до Товару від отримувача не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов’язок щодо передачі Товару.
5.13. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.
5.14. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.
5.15. Користувач розуміє і погоджується з тим, що: здійснення доставки – окрема послуга, яка не є невід’ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Одержувачем Товару і здійснення платежу за нього. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та гарантійними зобов’язаннями Продавця. У зв’язку з цим, придбання Товару з доставкою, не дає Покупцеві право вимагати доставку придбаного Товара у цілях гарантійного обслуговування або заміни; не дає можливості здійснювати гарантійне обслуговування або заміну Товару виїхавши до Покупця, і не має на увазі можливості повернення вартості доставки товару у випадках, коли Покупець має право на повернення грошей за Товар як такий, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

6. ОПЛАТА ТОВАРУ

6.1. Ціна товару вказується в гривнях і включає в себе всі податки.
6.2. Ціна Товару вказується на сайті Інтернет-магазину. Що стосується неправильного вказівки ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення за виправленою ціною, або анулювання Замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець зобов’язаний:
7.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
7.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.
7.2. Продавець має право:
7.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
7.3. Покупець зобов’язується:
7.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
7.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

8. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ І КОШТІВ

8.1. Повернення Товару здійснюється відповідно до «Умов повернення», зазначеними на сайті Інтернет-магазину. Покупець має право відмовитися від отриманого Товару та розірвати Договір купівлі-продажу протягом 14 календарних днів з дня отримання Товару, не рахуючи дня покупки, за винятком Товарів, які не підлягають обміну та поверненню. Товар, що повертається, з усіма пломбами, ярликами і етикетками повинен бути висланий Покупцем поштою за поштовою адресою та на ім’я вказані Продавцем, з вкладенням наступних документів: власноруч заповнену заяву про повернення товару, копія паспорта та копія ідентифікаційного номера покупця, квитанція про оплату товару.

8.2. Повернення Товару належної якості

8.2.1. Повернення Товару належної якості можливий у випадку, якщо товар не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, етикетки, а також збережений розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим товаром.
8.2.2. При відмові Покупця від Товару згідно п.8.2.1. Продавець повертає йому вартість повернутого Товару, протягом 30 днів з дати надходження повернутого Товару на склад Продавця разом з заповненою Покупцем заявою на повернення. Повернення коштів вартості Товару здійснюється виключно особі, зазначеній в замовленні на Товар, за умови надання такою особою копії його (її) національного паспорта, ідентифікаційного коду та квитанції про оплату Товару, за який повертаються кошти. У разі, якщо Покупець в замовленні вказав невірні дані, або не надав для повернення грошових коштів всі документи, перераховані вище, Продавець залишає за собою право відмовити такому Покупцеві в поверненні коштів.
8.2.3. Якщо на момент звернення Покупця аналогічний товар відсутній у продажу у Продавця, Покупець має право відмовитися від виконання цієї Угоди і зажадати повернення сплаченої за вказаний Товар грошової суми. Продавець зобов’язаний повернути сплачену за повернутий товар грошову суму протягом 30 днів з дня повернення Товару.

8.3. Повернення Товару неналежної якості:

8.3.1. Під товаром неналежної якості мається на увазі товар, який несправний і не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей. Отриманий Товар повинен відповідати опису на Сайті Інтернет-магазину. Відмінність елементів дизайну, або оформлення від заявлених в описі на Сайті Інтернет-магазину не є ознакою неякісність або дисфункції Товару.
8.3.2. Зовнішній вигляд і комплектність Товару, а також комплектність усього Замовлення повинні бути перевірені Одержувачем в момент доставки Товару.
8.3.3. Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються.
8.3.4. Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості та інше не було заздалегідь обумовлено Продавцем, Покупець має право скористатися положеннями ст. 8 «Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості» Закону України «Про захист прав споживачів».
8.3.5. Вимоги про повернення сплаченої за товар грошової суми підлягають задоволенню протягом 30 днів з дня пред’явлення відповідної вимоги (п. 4 ст. 12 Закону України «Про захист прав споживачів»).
8.3.6. Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого Товару поштовим або картковим переказом.
8.3.7. Гарантійний термін на Товари – встановлюється згідно даних виробника. Продавець забезпечує належне застосування, використання товарів протягом гарантійного терміну. Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання товару, дій третіх осіб, або непереборної сили.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.
9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
9.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
9.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Персональні дані Користувача / Покупця можуть обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних ». Персональні дані Покупців зберігаються в базі даних Продавця. Особисті дані збираються виключно з метою дотримання вимог, що діють в сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами. Термін зберігання і обробки персональних даних становить 5 років.
10.2. При реєстрації на Сайті Інтернет-магазину, Користувач надає наступну інформацію: Прізвище, Ім’я, адреса електронної пошти, номер контактного телефону та пароль для доступу до Сайту.
10.3. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на Сайті Інтернет-магазину, Користувач погоджується на їх обробку Продавцем, в тому числі і з метою просування Продавцем товарів та послуг.
10.4. Продавець використовує персональні дані Користувача / Покупця: для реєстрації Користувача на Сайті Інтернет-магазину; для виконання своїх зобов’язань перед Користувачем / Покупцем; для оцінки та аналізу роботи Сайту; для визначення переможця в акціях, що проводяться Продавцем.
10.5. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електрону пошту і мобільний телефон Користувача / Покупця з його згоди. Користувач / Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Користувача / Покупця про замовлення і етапах його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем / Покупцем.
10.6. Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
10.7. Продавець може отримувати інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту https://skd.lviv.ua/. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.
10.8. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем / Покупцем на Сайті Інтернет-магазину в загальнодоступній формі.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

11.1. Продавець має право делегувати або яким-небудь іншим чином передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.
11.2. Інтернет-магазин і сервіси що надаються, можуть тимчасово частково або повністю бути недоступними унаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.
11.3. До відносин між Користувачем / Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.
11.4. У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача / Покупця він повинен звернутися до Продавця за телефоном, або іншим доступним способом. Усі суперечки, що виникають, сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, у разі недосягнення угоди, суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
11.5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.
11.6. У випадках, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від покупки Товарів, наявних в Інтернет – магазині, і не вчиняти дій, вказаних в п. 4.3, 3.1 цієї Оферти.